788 636 445

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

biuro@kowalstwo-bodzioch.pl

Napisz maila w sprawie wyceny

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dbam o nie i chronię je odpowiednio i zgodnie z przepisami. Sprawdź, co dzieje się z Twoimi danymi u mnie. W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzy- stania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej koawlstwo-bodzioch.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Korzystanie z strony internetowej koawlstwo-bodzioch.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej koawlstwo-bodzioch.pl.
 • Administratorem strony i danych osobowych jest Łukasz Bodzioch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Bodzioch Kowal-Art , NIP: 6811863838, zwany dalej Administratorem.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: BIURO@KOWALSTWO-BODZIOCH.PL .
 • Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie kowalstwo-bodzioch.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
 • Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  Cele i podstawy przetwarzania

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne: w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu zamieszczenia opinii na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach archiwalnych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w celu badania satysfakcji klientów co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), w celu rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy).

  Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.
 • Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Okres przechowywania danych

  Twoje dane będą przechowywane:

 • do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec profilowania,
 • przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),
 • do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.

  Odbiorcy danych

  Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie obsługującej wysyłkę sms-ów, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, kontrahentom i klientom, którzy otrzymają Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom i klientom komunikacji z Tobą, innym podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracujemy, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa. 

  Przekazywanie do Państw trzecich
  W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych. 

  Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  Prawo do wniesienia skargi:
  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego czy też wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

  Opublikowano w dniu: 12.11.2021